B?d?my Razem Bezpieczni
ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE
Miejski Zak?ad Komunikacji Sp. z o.o. w Grudzi?dzu
oferuje do sprzeda?y niezabudowane nieruchomo?ci, stanowi?ce w?asno?? Spó?ki. Szczegó?y:

---> SPRAWD? <---
Aktualnie online
Go¶ci online: 1

Użytkowników online: 0

Ł±cznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: Admin2
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej


IP
IP'
Rozk?ady
Komunikacja Tramwajowa

Komunikacja Autobusowa
Kup bilet przez Internet!
Stacja paliw

align='center' 4,29 PLN align='center'
4,49 PLN
Wysoka jako?? w rozs?dnej cenie!
Zapraszamy do sta?ej wspó?pracy
Aktualizacja: 05.10.2016
Aktualne ceny - zadzwo?
56 45 04 233
Z ostatniej chwili...
 • Linie specjalne 31.10.2016-1.11....

  26/10/2016 07:44
  Informacje inneInformujemy, ?e w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? dniem Wszystkich ?wi?tych 31.10.2016 r. i 01.11.2016 r. uruchomione zostan? dodatkowe linie autobusowe oznaczone liter? C i numerem w zale?no?ci od trasy przejazdu. W zwi?zku z powy?szym: 31.10.2016 r. (poniedzia?ek) uruchomione zostan? dodatkowe linie na trasach: C2 – 18 Pu?ku U?anów Pomorskich – Jaskó?cza / Cmentarz; Jaskó?cza / Cmentarz – 1...
 • Linie specjalne 31.10.2016-1.11....

  21/10/2016 07:07
  Informacje zwi?zane z komunikacj? miejsk?Informujemy, ?e wzorem lat ubieg?ych w dniach 31.10.2016 oraz 1.11.2016 uruchomione zostan? linie specjalne C
 • Awaria zasilania

  20/10/2016 20:14
  Zak?ócenia w ruchuUWAGA: wszystkie tramwaje od godz. 20:00 w dniu dzisiejszym (20.10.2016) zje?d?aj? do zajezdni. Jest to zwi?zane z powa?n? awari? zasilania po stronie dostawcy energii elektrycznej. Za powsta?e utrudnienia przepraszamy, prosimy o korzystanie z komunikacji autobusowej do ko?ca dnia.
 • Zmiana rozk?adu jazdy linii 23 o...

  07/10/2016 09:35
  ZmianyInformujemy, ?e od dnia 21.10.2016 zmianie ulegnie rozk?ad jazdy linii nr 23, który zacznie kursowa? do Radzynia Che?mi?skiego.
 • Ogólnopolski Ranking Najlepszych...

  05/10/2016 13:49
  Informacje inneBardzo mi?o nam zakomunikowa?, ?e w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsi?biorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2016 organizowanym przez magazyn "Strefa Gospodarki" zaj?li?my wysokie bo 6 miejsce.
Schemat sieci tramwajowej
Witamy!

Zapraszamy do korzystania z serwisu
MZK Sp. z o.o. Mamy nadziej?, ?e znajdziesz na naszych stronach poszukiwane informacje.
Jednak gdyby nie uda?o Ci si? ich znale??, prosimy przekaza? nam swoj? sugesti?
[]
Prosimy tak?e o wyra?enie opinii w naszej
[ Ksi?dze Go?ci.].

Zespó? adminów.
Info
Zarz?d Miejskiego Zak?adu Komunikacji Sp. z o.o. posiada do zbycia niezabudowane nieruchomo?ci. ---> POZNAJ SZCZEGÓ?Y <---
PRACA DLA KIEROWCÓW i DIAGNOSTY
Miejski Zak?ad Komunikacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska: KIEROWCY oraz DIAGNOSTY. --->POZNAJ SZCZEGÓ?Y<---
PROMOCJE NA OKR?GOWEJ STACJI KONTROLI POJADÓW !!!
obraz
obraz
Dla posiadaczy kart rabatowych
dost?pny jest rabat na badanie w wysoko?ci

15%

--->Pobierz regulamin<---
Do ka?dego przegl?du wykonanego w Okr?gowej Stacji Kontroli Pojazdów
przy ul. Sk?adowej 21 otrzymasz rabat na paliwo p?yn do spryskiwaczy.

GRATIS!!!

--->Pobierz regulamin<---

SZANOWNI KLIENCI !!! INFORMUJEMY, ?E OD DNIA 2.11.2015 OKR?GOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA B?DZIE OTWARTA W GODZINACH pon-pt: 8:00-20:00 / sob: 8:00-13:00
Linie specjalne 31.10.2016-1.11.2016
Informacje inneInformujemy, ?e w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? dniem Wszystkich ?wi?tych 31.10.2016 r. i 01.11.2016 r. uruchomione zostan? dodatkowe linie autobusowe oznaczone liter? C i numerem w zale?no?ci od trasy przejazdu. W zwi?zku z powy?szym:

31.10.2016 r. (poniedzia?ek) uruchomione zostan? dodatkowe linie na trasach:
C2 – 18 Pu?ku U?anów Pomorskich – Jaskó?cza / Cmentarz;
Jaskó?cza / Cmentarz – 18 Pu?ku U?anów Pomorskich;


C7 – Poniatowskiego – Jaskó?cza / Cmentarz; Jaskó?cza / Cmentarz – Poniatowskiego;

C8 – Mniszek – Jaskó?cza / Cmentarz; Jaskó?cza / Cmentarz – Mniszek.

01.11.2016 r. (wtorek) uruchomione zostan? dodatkowe linie na trasach:
C2 – 18 Pu?ku U?anów Pomorskich – Jaskó?cza / Cmentarz;
Jaskó?cza / Cmentarz – 18 Pu?ku U?anów Pomorskich;

C3 – Al. 23 Stycznia – Mokre / Bia?ochówko; Mokre / Bia?ochówko – Al. 23 Stycznia;

C4 – Lotnicza – Mniszek; Mniszek – Lotnicza;

C5 – Lotnicza – Lipowa (cmentarz); Lipowa (cmentarz) – Lotnicza;
Lotnicza – Wielkie Lniska; Wielkie Lniska – Lotnicza;

C6 – Lotnicza – Rz?dz; Rz?dz – Lotnicza;

C7 – Poniatowskiego – Jaskó?cza / Cmentarz; Jaskó?cza / Cmentarz – Poniatowskiego;

C8 – Mniszek – Jaskó?cza / Cmentarz; Jaskó?cza / Cmentarz – Mniszek.

31.10.2016 r. komunikacja miejska kursowa? b?dzie wg rozk?adów obowi?zuj?cych w dni powszednie szkolne. 01.11.2016 r. linie komunikacyjne kursowa? b?d? wg rozk?adu obowi?zuj?cego w niedziele i ?wi?ta, z wyj?tkiem linii tramwajowej nr 2, która 01.11.2016 r. kursowa? b?dzie jak dni powszednie.

W zwi?zku ze zmian? organizacji ruchu w obr?bie cmentarza miejskiego, od 31.10.2016 r. do 02.11.2016 r. linia komunikacyjna nr 8 nie b?dzie kursowa? ulic? Parkow? i w zwi?zku z tym, trasa tej linii zarówno w kierunku ulicy Rydygiera jak i w kierunku Ronda Maczka przebiega? b?dzie przez ulic? Hallera, Solidarno?ci i cz??? ulicy Parkowej (od ul. Kustronia do Ronda Lotników). Od ulicy Bora Komorowskiego do Ronda Maczka oraz od Ronda Maczka do ulicy Bora Komorowskiego trasa przejazdu tej linii nie ulegnie zmianie.
Ponadto w podanym wy?ej okresie, linie komunikacyjne nr 14 i 15 nie b?d? kursowa?y przez ulic? Budowlanych. Kursy rozk?adowe realizowane b?d? do i z kra?cówki Lotnicza.
Obowi?zywa? b?d? wszystkie przystanki znajduj?ce si? na zmienionej trasie przejazdu. Za powsta?e utrudnienia przepraszamy.

Zarz?d Dróg Miejskich w Grudzi?dzu informuje, ?e w zwi?zku z obchodami dnia „Wszystkich ?wi?tych” w dniu 27 pa?dziernika br. (czwartek) po godz. 21:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w obr?bie Grudzi?dzkich nekropoli.
Od dnia 27 pa?dziernika br. od godz. 21:00 z ruchu drogowego wy??czona zostanie
ul. Cmentarna, poza pojazdami dowo??cymi osoby niepe?nosprawne o ograniczonej sprawno?ci ruchowej – wjazd mo?liwy wy??cznie od ul. ?wirki, z wy??czeniem dnia 1 listopada (wtorek) w godz. 9:00 – 16:00 gdzie zakaz dotyczy? b?dzie równie? osób niepe?nosprawnych.
Od dnia 30 pa?dziernika br. od godz. 22:30 zmianie ulegnie sta?a organizacja ruchu
w ci?gu ul. Parkowej na odcinku od ul. Alei ?wirki w kierunku ul. Cegielnianej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z prawostronnym zakazem zatrzymywania si?, parkowanie pojazdów mo?liwe b?dzie w istniej?cych zatokach postojowych. Ponadto w ci?gu ul. Budowlanych wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z najazdem od ul. Parkowej, na ulicy ?wirki wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z najazdem od ul. gen. Józefa Hallera. Dla ruchu ko?owego otwarta jednokierunkowo zostanie ul. Aleja Wigury z najazdem od ul. Cegielnianej. Na ul. Smole?skiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z najazdem z kierunku ul. gen. Józefa Hallera.
Postój pojazdów TAXI zorganizowano na ul. Olimpijskiej.
Dla pojazdów wyznaczono dodatkowe parkingi zlokalizowane min. przy stadionie ?u?lowym, Galerii Grudzi?dzkiej Carrefour, Powiatowym Urz?dzie Pracy, Miejskich Wodoci?gach i Oczyszczalni, Hali Widowiskowo – Sportowej.
Wokó? pozosta?ych Grudzi?dzkich cmentarzy nie przewiduje si? zmian, poza wprowadzeniem obustronnego zakazu zatrzymywania si? na ul. Jaskó?czej.
Organizacja ruchu obowi?zuje do dnia 1 listopada 2016 r. do godz. 21:00, ruch drogowy na ul. Cmentarnej przywrócony zostanie w dniu 2 listopada 2016 r. (?roda) od godz. 21:00.
Kierowców prosimy o ostro?n? jazd? oraz przestrzeganie zalece? s?u?b porz?dkowych.
Linie specjalne 31.10.2016-1.11.2016
Informacje zwi?zane z komunikacj? miejsk?Informujemy, ?e wzorem lat ubieg?ych w dniach 31.10.2016 oraz 1.11.2016 uruchomione zostan? linie specjalne C

Awaria zasilania
Zak?ócenia w ruchuUWAGA:
wszystkie tramwaje od godz. 20:00 w dniu dzisiejszym (20.10.2016) zje?d?aj? do zajezdni. Jest to zwi?zane z powa?n? awari? zasilania po stronie dostawcy energii elektrycznej. Za powsta?e utrudnienia przepraszamy, prosimy o korzystanie z komunikacji autobusowej do ko?ca dnia.
Zmiana rozk?adu jazdy linii 23 od 21.10.2016
ZmianyInformujemy, ?e od dnia 21.10.2016 zmianie ulegnie rozk?ad jazdy linii nr 23, który zacznie kursowa? do Radzynia Che?mi?skiego.
Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsi?biorstw Komunikacji Miejskiej 2016
Informacje inneBardzo mi?o nam zakomunikowa?, ?e w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsi?biorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2016 organizowanym przez magazyn "Strefa Gospodarki" zaj?li?my wysokie bo 6 miejsce.
Przejazd rowerzystów 1.10.2016
Zak?ócenia w ruchuInformujemy,?e w dniu 30 wrze?nia 2016 r. ma odby? si? przejazd rowerów ulicami:
Ratuszowa,
Ko?cielna,
Pa?ska,
Mickiewicza,
Sienkiewicza,
Toru?ska,
Che?mi?ska,
Bydgoska,
Konarskiego,
Solidarno?ci,
Hallera,
Warszawska,
Polskich Skrzyde?,
Ikara, Nauczycielska,
Hallera,
Focha,
Pi?sudskiego,
Sikorskiego,
Wybickiego,
Stara,
D?uga,
Rynek.

Przejazd rozpocznie si? o godzinie 18:00 i ma trwa? oko?o do godziny 19:30.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostro?no?ci.
Bieg uliczny 1.10.2016
Zak?ócenia w ruchuInformujemy, i? dnia 1 pa?dziernika 2016 roku w godzinach od 10:00 do 11:00 odb?dzie si? bieg ulicami Grudzi?dza przy czasowym, ca?kowitym zamkni?ciu ruchu ko?owego na odcinkach nast?puj?cej trasy:

– MALINOWSKIEGO
– WARY?SKIEGO
– CHROBREGO
– ?YSKOWSKIEGO
– PI?SUDSKIEGO
–SIKORSKIEGO
–WYBICKIEGO
– W?SKA
– NADGÓRNA
– ZAMKOWA
– SPICHRZOWA
– RATUSZOWA
– STARORYNKOWA
– GROBLOWA
– PLAC NIEPODLEG?O?CI
– MICKIEWICZA
– STADION OLIMPII
– MALINOWSKIEGO

Prosimy o zachowanie szczególnej ostro?no?ci.